Projeler Pazarı Hakkında

Startup Market (Proje Pazarı) yeni bir buluşma şeklidir. Startup Market (Proje Pazarı) bir proje yarışması değildir. Startup Market'in (Projects Bazaar) amacı akademisyenlerin, sanayicilerin, araştırmacıların ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerine destek bulabilecekleri bir ortam sağlamaktır. Sanal ortamda (Zoom, Skype, Google Meeting vb.) projeye yatırım yapmak veya ortak olmak isteyenlere verilecektir.

 Projeler, seçilen projelere akademik bir değer katmak amacıyla Journal of Engineering Researches - ISSN 2687-3192'de yayınlanacaktır.

Projelere destek veya ortak bulana kadar Startup Market'te (Projeler Pazarı) süresiz olarak yayınlanacaktır.

Bilimler Akademisi koordinasyonunda teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, Ar-Ge kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesini sağlamak ve projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada görünürlük kazanmasını sağlamak için yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek girişimcilik ekosistemi düzenleyecek.

Projelerini sergilemek isteyen girişimciler veya projeleri incelemek isteyen ziyaretçilerin, project.sciencesacademy.org üzerinden online form doldurması gerekmektedir.

Yenilik, ticarileşme potansiyeli, pazar potansiyeli, sosyal ve/veya çevresel etki ve proje ekibi kriterleri ile uzman değerlendiriciler tarafından belirlenecek seçilen projeler, projeler çarşı web sitesinde sergilenecektir. Proje sahipleri, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya getirilecek.

Etkinlik sayesinde, mühendislikten gıdaya, tarımdan akıllı sistemlere, sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayinden sanayi 4.0 uygulamalarına kadar farklı alanlardaki projeler için yatırımcı ve alıcı bulma imkanı da bulunacak.

Bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilecek olan Girişim Pazarı (Projeler Pazarı) etkinliği, bir organizasyon olmanın ötesine geçerek uzun yılları kapsayan sürdürülebilir bir çaba olarak konumlandı.

Sonuç olarak, Startup Market (Project Bazaar) yeni buluşma formatıdır. İlginç insanlarla tanışabileceğiniz, fikirlerinizi tartışabileceğiniz, projenizi sergileyebileceğiniz, geri bildirim alabileceğiniz ve yardım eli uzatabileceğiniz güvenli bir yer inşa etmek istiyoruz.