Katılım Koşulları

Projeye Katılım:.

Bilimler Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Projeler Pazarı Etkinliğinin açıklanacağı tarihler arasında Bilimler Akademisi web sitesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda belirlenen katılım koşulları aşağıda belirtilmiştir.

Katılım Koşulları:

Bilim Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Projeler Pazarı Etkinliği, Etkinliğinin açıklanacağı tarihler arasında Bilimler Akademisi web sitesinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda belirlenen katılım koşulları aşağıda belirtilmiştir.

1- Projeler Pazarı  Etkinliğine katılım ücretsizdir.

2- Proje tekliflerinde sayı sınırlaması yoktur.

3- Proje önerileri, Bilimler Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Pazar Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen kategoriler dahilinde değerlendirilecektir. Etkinlik kapsamında belirlenen kategoriler;

+ Tarım, Kimya, Biyoinformatik, Biyoteknoloji (Tarım ve Hayvan), Gıda

+ Enerji, Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Sanayi

+Yazılım, Sanal Gerçeklik, BT, Robotik, Akıllı Ev, Akıllı Şehir, Akıllı Cihaz, Akıllı Araba, Akıllı Drone'lar ve Yapay Zeka

+ Sağlık, Tıp ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzemeler, İlaç ve Kozmetik

+ Yaşam Bilimleri, Eğitim ve Eğitim Teknolojileri, E-Öğrenme

4- Proje önerisi yanlış kategoride kayıt edilirse proje değerlendirme dışı kalacaktır. Kayıt sırasında yapılan hatalardan Projeler Pazarı Bilim Kurulunun sorumluluğu yoktur.

5- Akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte veya izinleri dahilinde katılabileceklerdir) sanayiciler, bu alanlarla profesyonel olarak ilgilenenler ve profesyonel şirketlerde çalışanlar ve takım. Ekip katılımında tüm ekip üyelerinin ilgili kategorideki katılım koşullarını sağlaması ve bir kişinin proje yöneticisi olması gerekmektedir.

6- Proje Piyasası Faaliyetini organize eden ve finanse eden Bilimler Akademisi'dir. Bilimler Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazar Etkinliğinde sergilenen tüm proje önerilerini yayınlama, arşivleme ve sergileme hakkına sahip olacaktır.

7- Bilim Akademisi ödül almış ve sergilemeye değer görülen tüm proje önerilerini, kurumsal kimlik çalışmalarında, Bilimler Akademisi'ni temsil edecek her türlü basılı materyalde ve dijital ortamda benzer şekilde kullanabilecek ve çoğaltabilecektir. medya, reklam ve promosyon ürünleri gibi ortamlar ve faaliyetler. Bu kapsamda katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talebinde bulunamayacaktır.

8- Projeler Pazarı etkinliğine farklı proje pazarlarında sergilenen projeler katılabilir ancak ödül alan projeler tekrar ödüllendirilmez. Etkinliğe katılan proje önerilerinin orijinal olmamasından ve piyasaya sunulmasından veya benzer bir yarışmaya katılmasından doğan hukuki sorumluluklar katılımcıya aittir. Bu tür durumların tespiti halinde proje sahibi yarışmadan diskalifiye edilir ve diskalifiye olanların ödülleri geri alınır.

9-Ürün, patent, prototip vb. sergi, ürün, patent, prototip vb. eserlerinin telif hakları başkasına aittir, sergileme izinleri tamamlanmamıştır, patentleri katılımcıya/katılımcıya ait değildir vb. Hukuki sorumluluklar durumlardan kaynaklanan durumlar katılımcıya aittir. Projeler Pazarı Düzenleme Kurulu'nun herhangi bir ihmalden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- Bilimler Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Projesi Pazar Etkinliğine katılanlar yukarıda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.