Kapsam ve Hedefler

Bilimler Akademisinin Teknik Konularda Kapsam ve Hedefleri:

  • Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanında (Endüstri 4.0 alanında uygulaması yapılmış olmasına bakılmaksızın) çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların bir araya getirilerek ve devam eden araştırma konuları, deneyimlerini, teorik ve deneysel sonuçlarını paylaşabilecekleri bir platform oluşturulması,
  • Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanlarında çalışmalar yapan akademisyenleri, Teknoparklarda ve diğer kuruluşlarda Ar-ge yapan araştırmacılarla bir araya getirilmesi,
  • Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanlarında çalışmalar yapan akademisyenlerin 4.0 Sürecine (Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Gıda 4.0, Sağlık 4.0, Tıp 4.0 vb.) alanlarındaki çalışmalara destek vermesi,
  • Akıllı Ev, Akıllı Bina, Akıllı Araçlar, Akıllı Şehir ve İnternet Nesne Tabanlı (IOT) Akıllı Cihaz Teknolojileri ile ilgili son gelişmeleri ve bu konuda yapılan çalışmaların sunulması ve Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Gıda 4.0, Sağlık 4.0, Tıp 4.0 vb. alanlara sunacağı desteğin tartışılması,
  • Akıllı Ev, Akıllı Bina, Akıllı Araçlar, Akıllı Şehir ve İnternet Nesne Tabanlı (IOT) Akıllı Cihaz Teknolojileri ile Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler, Teknoparklarda ve diğer kuruluşlarda Ar-ge yapan araştırmacılar ve Belediyelerde Akıllı Şehir uygulamaları üzerine çalışan uzmanların bir araya getirilmesi,
  • Çalışmalarını Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Gıda 4.0, Sağlık 4.0, Tıp 4.0 vb. alanlara odaklayan uzman akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanında, Teknoparklarda ve diğer kuruluşlarda Ar-ge yapan araştırmacılar ve Akıllı Ev, Akıllı Bina, Akıllı Araçlar, Akıllı Şehir ve İnternet Nesne Tabanlı (IOT) Akıllı Cihaz Teknolojileri alanında çalışan araştırmacı ve sanayi kuruluşları ile paylaşması,
  • Üreticiler, Yetiştiriciler ve Sanayi kuruluşu temsilcilerinin üniversite ve araştırma merkezlerindeki uzman akademisyen ve araştırmacılar ile bir araya getirilerek, 4.0 Sürecine (Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Gıda 4.0, Sağlık 4.0, Tıp 4.0 vb.) geçişte destek ve karşılaşılan problemlere uzman yaklaşımlar ile çözüm bulmalarının sağlanması,
  • Üreticiler, Yetiştiriciler, Sanayi kuruluşları ve Bölgesel Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerini bir araya getirerek 4.0 süreci ile üretilen ürünlerin uluslararası platformda tanıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi,
  • 4.0 Süreci (Endüstri 4.0, Tarım 4.0, Gıda 4.0, Sağlık 4.0, Tıp 4.0 vb. alanlara) gelişimine destek veren ve uygulamaları için karar merciinde bulunan hükümet yetkilileri, alanlarında uzman akademisyenler, Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler alanlarında çalışmalar yapan araştırmacılar, Akıllı Ev, Akıllı Bina, Akıllı Araçlar, Akıllı Şehir ve İnternet Nesne Tabanlı (IOT) Akıllı Cihaz Teknolojileri alanlarında çalışmalar yapan araştırmacılar, üretici, yetiştirici ve imalatçı küçük ve büyük sanayi kuruluşları temsilcilerinin bir araya getirilerek, ülkelerin Dünya çapında bu alanlarda öncü olabilmelerinin yolunun açılması hedeflenmektedir.

Bilimler Akademisinin Sosyal ve Toplum Konularında Kapsam ve Hedefleri:

Toplum 4.0 üzerine inşa edilen ve insanoğlunun tarihsel süreçteki beşinci dönemi olan “Süper Akıllı Toplum” olarak tarihe geçen Toplum 5.0, siber alan ve fiziksel alanın (gerçek dünya) tam anlamıyla entegre olduğu bir anlayış anlamına geliyor.

Böylece toplumsal yaşam kalitesi ve refah düzeyinin artırılması ve insan merkezli bir toplumun yaratılması hedefleniyor. Bizlerde bunu hedefliyoruz.

Bilimler Akademisine göre, “Süper Akıllı Toplum”, dijitalleşme ve yapay zekanın etkisinin her yönüyle değerlendirildiği, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı bir toplum modelini öneriyoruz.

Toplum 5.0, odağına insan, insanın yaşam kalitesini ve gelecekteki gelişmelerin toplumsal yaşama yönelik etkilerini dikkate alan geniş bir perspektife sahiptir. Bu perspektif aynı zamanda, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve teknolojiyi insanlık yararına kullanarak toplumun refahını artırmak amacıyla insan merkezli bir toplum yaratma çabasına dayanmaktadır.

Bilimler Akademisi olarak Toplum 5.0 vizyonunu destekliyoruz. Avcı toplumdan akıllı topluma geçişi ifade eden büyük toplumsal dönüşüm planı Toplum 5.0; yaşlı dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmeyi, sanal dünya ile gerçek dünyanın iç içe olabilmesini sağlamayı, nesnelerin interneti teknolojisinin toplum çıkarları için kullanılmasını ve çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesini hedefliyor. Bilimler Akademisi bu hedeflerin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacaktır.

Bilimler Akademisi olarak düşüncemiz, Toplum 5.0 anlayışının oluşabilmesi için sosyo-politik ön yargıların aşılması, kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi, üniversitelerde yapay zeka mühendisliği gibi bölümlerin açılması, para transferleri için blockchain kullanılması, hukuk sistemindeki engellerin aşılması ve toplumların direnç göstermesinin engellenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bilimler Akademisi olarak, Toplum 5.0’ın önündeki engellerin kaldırılması için mobil sektörün desteklenmesi, sanayide kullanılacak insan gücünün seviyesinin belirlenmesi gerekiyor ve Toplum 5.0’ın önündeki engellerin kaldırılarak bu yaklaşımın yaygın şekilde benimsenmesi için tüm toplumların işbirliği içinde olması, aksi halde ticari ilişkilerin olumsuz etkileneceği düşünüyoruz.. 

Bilimler Akademisi olarak Toplum 5.0 felsefesi, toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmek için sanayinin dönüştürülmesinin yeterli olmayacağını, yaşam kalitesinin de artırılması gerektiğini savunuyoruz. Drone gibi insansız araçlar, uzaktan kumandalı robotlar ve bulut teknolojilerini kullanmaya dayanan Toplum 5.0’ın insanın faaliyet gösterdiği her alana büyük katkıda bulunmasını bekliyoruz.