Hedef Kitle

  • Küçük, orta ve büyük işletmeler
  • Ar-Ge / İnovasyon çalışmaları olan proje sahipleri
  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen girişimciler)
  • Girişimciler
  • Akademisyenler
  • Öğrenciler