Bitkinin stresini yapraktan tespit ederek, bitki stresine göre sulama ve gübrelemeyi otomatik olarak yapan otomasyon sistemi

Bitkinin stresini yapraktan tespit ederek, bitki stresine göre sulama ve gübrelemeyi otomatik olarak yapan otomasyon sistemi

Bitkinin stresini yapraktan tespit ederek, bitki stresine göre sulama ve gübrelemeyi otomatik olarak yapan otomasyon sistemi

ÖZET: Seralarda bitkilerin büyümesi ve gelişimi için uygun iklimin oluşması, sera içindeki sıcaklık, bağıl nem, güneş ışınımı gibi değişkenlerin kontrol altına alınmasıyla sağlanır. Ancak sera içinde olması istenen iklimsel veriler, sera dışındaki güneş, sıcaklık, yağmur vb. etkilerden dolayı sürekli değişir. Yani sera üzerine gelen enerjinin bir kısmı depolanır, bir kısmı dışarıya verilir. Gerçekleştirmek istenilen projede hem su kaynaklarının verimli kullanılması hem diğer enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve ürün kalitesinin yüksek tutulması amacıyla yapacağımız sera otomasyon sisteminde referans bitkilerin ve toprağın bağıl nemine göre toprağa damlama yöntemi ile su verilecektir. Ortamın sıcaklığına ve bağıl nemineve referans bitkilerin durumuna göre ısıtma ve havalandırma sistemleri çalışacaktır. Sera ortamının ışık miktarına göre ışıklandırma sistemi devreye girecektir. Ortamın sıcaklığına göre gölgelendirme sistemi çalışarak seramız perde ile kapatılacaktır. Sera ortamının karbondioksit miktarına göre havalandırma sistemi devreye girecek, ortamın ve toprağın zararlı mikroorganizmalardan arındırılması için toprağa ozonlu su, havalandırma sistemi devreden çıktıktan sonra ortama da ozon gazı verilecektir.