Bilim Akademisi

Bilimler Akademisi akademik camia ile sanayicileri ve sanayi topluluklarını bir araya gelmesini sağlar. Bu topluluklar aracılığı ile günümüzde hızla gelişen teknoloji ve 4.0-5.0 alanları ile ilgili konulardaki yeni yöntemleri, getirilen yenilikler ile karşılaşılan zorlukları, yeni ortaya çıkan teknolojileri ve standart uygulamalardaki ilerlemeleri genç araştırmacılara seminerler ve konferanslar aracılığı ile sunmaktadır.

Bilimler Akademisi bilim adamları, bilişim uzmanları ve Endüstri 4.0 ve Akıllı Sistemler alanlarında yeni ortaya çıkan profesyonellerin elde ettikleri orijinal araştırma sonuçlarını ve edindikleri deneyimleri paylaşabileceği ve teorik çalışmalardan elde edilen bilgilerin, Ar-ge projeleri ve Endüstriyel atölyelerde hayata geçirilebilmesi için fikir alışverişinde bulunabileceği uluslararası bir platform oluşturmaktadır. Bilimler Akademisi Endüstri 4.0 ve Akıllı Sistemler çerçevesinde özel alanlarında küresel olarak geniş çapta tanınmış bilim adamları ile profesyonel ilişkilerin kurulması ve devam ettirilebilmesi için eşsiz bir fırsat sunar.

Bilimler Akademisinin düzenleyeceği konferans programlarında öğreticiler ve profesyoneller tarafından Sözlü ve Poster Sunumların gerçekleştirileceği özel oturumlar oluşturulmakta, Bu oturumlar ile katılımcılar arasındaki etkileşim teşvik edilerek gelecekte oluşturulabilecek işbirliklerinin yolunun açılması amaçlanmaktadır.

Bilimler Akademisine katkı sağlamak ve gelişmek için çalışan bilim adamlarını, tüm araştırmacı ve Ar-ge takımları ile yeni başlayan araştırmacıların katılımları memnuniyetle beklenmektedir.